VEDOUCÍ KONTROLNÍHO ODDĚLENÍ Odboru obecní živnostenský úřad MMPv

Zaměstnavatel: Statutární město Prostějov

Místo výkonu práce: Prostějov

Platové ohodnocení: 18 810 – 28 320 Kč / měsíc

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

Pracovní poměr: Od 1.10.2018 na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Referenční číslo ÚP: 14604520791

Poslední aktualizace: 12.06.2018

Poznámka zaměstnavatele

Termín pro podání přihlášky: do 22. 6. 2018. Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání podmínkou
- vzdělání v oblasti ekonomické nebo právní výhodou
- znalost živnostenského zákona, správního řádu, zákona o projednávání přestupků, kontrolního řádu výhodou
- zkušenost s výkonem kontrolní činnosti výhodou
- dobré vyjadřovací schopnosti, umění jednat s lidmi
- odolnost vůči stresu, časová flexibilita a vysoká adaptabilita na změny
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- řidičský průkaz skupiny B podmínkou
- splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)
- pro výkon funkce bude nutné splnit zvláštní odbornou způsobilost dle zákona o úřednících ve veřejné správě a odbornou způsobilost dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení nahrazující dočasně lustrační osvědčení (pouze pro osoby narozené po 1. 12. 1971)
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – vedoucí kontrolního oddělení “.
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 22. 6. 2018
Předpokládaný nástup: říjen 2018 příp. dle dohody
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Bc. Antonie Orálková, MBA, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad MMPv, tel. č. 582 329 500 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat 22.06.2018
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů