Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Němčice nad Hanou / VEDOUCÍ ODBORU FINANČNÍHO

VEDOUCÍ ODBORU FINANČNÍHO

Zaměstnavatel: Město Němčice nad Hanou
Místo výkonu práce: Němčice nad Hanou
Platové ohodnocení: 19 760 – 29 740 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.8.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami v zalepené obálce nejpozději do 17.06.2019 do 14:00 hodin, buď osobně na podatelnu městského úřadu, Palackého nám.3 nebo poštou. Uzavřenou obálku zřetelně označte heslem „Výběrové řízení – vedoucí FO“.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
1. Splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst.2) zákona, pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje ve smyslu § 4 odst.3) zákona též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem
- ovládá jednací jazyk
2. Předloží tyto doklady:
a) Přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- e-mailový kontakt a telefonní spojení,
- datum a podpis
b) životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností týkajících se správních činností,
c) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
e) kopii dokladu dle zákona č. 451/199 Sb., připadá-li v úvahu (lustrační osvědčení) nebo
ČP, že požádal MV o vydání lustračního osvědčení,
f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
3. Splní kvalifikační požadavky na vzdělání a znalost:
- Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na veřejnou správu nebo ekonomii,
vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie se zaměřením na veřejnou správu
- znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě, zejména zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 128/2000Sb., o
obcích, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků,
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územních samosprávných celků a některých fondů, zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákon č. 255/2012
Sb., zákon o kontrole, ve znění pozdějších předpisů
f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Výhodou uchazeče bude:
- osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro finanční hospodaření územně
samosprávných celků ve smyslu § 21 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění
- praxe v ekonomickém oboru
- výborná znalost českého jazyka a vyjadřovací a formulační schopnosti
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (MS Officce, KEO- X, apod.)
Součástí výběrového řízení budou osobní pohovory s uchazeči, kteří předložili úplné
přihlášky včetně příloh.

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Korvasová
Telefon: +420 582 302 327
E-mail: korvasova@nemcicenh.cz

Referenční číslo ÚP: 16355780713
Poslední aktualizace: 4.6.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 17.6.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů