Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Prostějov / PAMÁTKÁŘ/KA NA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PAMÁTKÁŘ/KA NA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zaměstnavatel: Statutární město Prostějov
Místo výkonu práce: Prostějov
Platové ohodnocení: 19 760 – 29 740 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.7.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
- magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo pozemního stavitelství nebo v oboru blízce příbuzném - podmínkou
- morální předpoklady pro práci ve veřejné správě a komunikační schopnosti
- základní znalost práce s výpočetní technikou (MS Office) a ochota učit se v této oblasti novým poznatkům
- praxe ve veřejné správě, popřípadě zkouška odborné způsobilosti v oboru státní památkové péče - výhodou
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) - podmínkou
- schopnost čtení a interpretace stavebních výkresů a orientace v příslušných právních předpisech - výhodou (zvláště zákony č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a č. 500/2004 Sb., Správní řád)
- základní znalost památkového fondu Prostějova – výhodou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost
- místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – PAMÁTKÁŘ/KA “.
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 21. 6. 2019 včetně
Předpokládaný nástup: červenec 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá PhDr. Marek Perůtka, vedoucí oddělení památkové péče, tel. č. 582 329 149 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Bendová
E-mail: zdenka.bendova@prostejov.eu

Referenční číslo ÚP: 16395150782
Poslední aktualizace: 11.6.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 17.6.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů