Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Prostějov / VEDOUCÍ ODBORU DOTACÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Magistrátu města Prostějova

VEDOUCÍ ODBORU DOTACÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Magistrátu města Prostějova

Zaměstnavatel: Statutární město Prostějov
Místo výkonu práce: Prostějov
Platové ohodnocení: 24 770 – 36 470 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou: VEDOUCÍ ODBORU DOTACÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn. že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. dosáhla věku 18 let
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – podmínkou
. zaměření studijního programu na Právo a právní věda, obor právo nebo oboru veřejné ekonomiky a správy – výhodou
. praxe v řídící pozici min. 2 roky – podmínkou
. praxe min. 1 rok ve veřejné správě – výhodou
. znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce a občanského zákoníku – podmínkou
. znalost problematiky zpracování žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, strukturálních fondů EU a dalších mimorozpočtových zdrojů - podmínkou
. spolehlivost, ochota k práci, flexibilita, pracovní nasazení a časová nezávislost
. komunikační, řídící a organizační schopnosti
. morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
. řidičské oprávnění skupiny B – výhodou
. splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – VEDOUCÍ ODBORU DOTACÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK “.
Platové zařazení: 12. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce:

Kontakt

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Bendová
E-mail: zdenka.bendova@prostejov.eu

Referenční číslo ÚP: 18333980768
Poslední aktualizace: 5.3.2020

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 8.4.2020.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů