Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Němčice nad Hanou / VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU

VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU

Zaměstnavatel: Město Němčice nad Hanou
Místo výkonu práce: Němčice nad Hanou
Platové ohodnocení: 22 010 – 31 240 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.7.2020 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Tajemnice Městského úřadu Němčice nad Hanou vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění na obsazení funkce. Místo výkonu práce: Městský úřad Němčice nad Hanou.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
1. Splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která: je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst.2) zákona, pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje ve smyslu § 4 odst.3) zákona též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem, ovládá jednací jazyk.
2. Předloží tyto doklady:
a) Přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, e-mailový kontakt a telefonní spojení, datum a podpis,
b) životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností týkajících se správních činností,
c) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
e) kopii dokladu dle zákona č. 451/199 Sb., připadá-li v úvahu (lustrační osvědčení) nebo ČP, že požádal MV o vydání lustračního osvědčení,
f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
3. Splní kvalifikační požadavky na vzdělání a znalost: Vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie a účetnictví, Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekonomii a účetnictví, Středoškolské vzdělání s minimálně 5-ti letou praxí účtování, znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě, zejména zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 128/2000Sb., o obcích, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některých fondů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Výhodou uchazeče bude: osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro finanční hospodaření územně samosprávných celků ve smyslu § 21 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, praxe v účtování na obcích, znalost rozpočtové skladby, výborná znalost českého jazyka a vyjadřovací a formulační schopnosti, aktivní uživatelská znalost práce na PC (MS Officce, KEO, apod.)
Nabízíme: zodpovědnou a zajímavou práci, služební mobilní telefon, stravenky, sick days (dny volna), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou, poukazy na využití volného času, věcné dary, jednorázové odměny, zaměstnanecké půjčky.
Součástí výběrového řízení budou osobní pohovory s uchazeči, kteří předložili úplné přihlášky včetně příloh. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek. Přihlášku s přílohami doručte v zalepené obálce nejpozději do 3.6.2020 do 14:00 hodin, buď osobně na podatelnu městského úřadu, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou nebo poštou na adresu:
Městský úřad Němčice nad Hanou
Ing. Ivana Korvasová, tajemnice městského úřadu
Palackého nám. 3
798 27 Němčice nad Hanou
Uzavřenou obálku zřetelně označte heslem "Výběrové řízení - vedoucí FO".
Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Korvasová, tel. 582 302 327, 727 869 212
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků v platném znění. Po skončení VŘ řízení budou skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Korvasová
Telefon: 582 302 327
E-mail: korvasova@nemcicenh.cz

Referenční číslo ÚP: 18590180757
Poslední aktualizace: 18.5.2020

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 30.5.2020.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů